Motioner - Riksstämman 2021


Ingivna motioner till Riksstämman 2021

IdRubrikTextInlämnad avInskickadVisa
42 Stöd av tjänsteperson Bakgrund/problembeskrivning Av den Strategiska inriktningen 2013 framgick att Röda Korsets närvaro ... Samverkanrådet i Gävle kommun. Samtliga ledamöter i regionråd Mitt och Knivstakretsen står bakom motionen. 2021-03-10 14:31
41 Motion angående omfattande behov av juriststöd Röda Korset, Vänersborgskretsen möter asylsökande på Sveriges största asylboende Restad Gård. Från ... Vänersborgs rödakorskrets 2021-03-03 15:57
40 Motion angående hanteringen av ungdomar i förvar Runt om i Sverige kan Migrationsverket placera ungdomar i statens förvar. I dessa kan ungdomen förva... Vänersborgs rödakorskrets 2021-03-03 15:57
39 Motion angående Röda Korsets ansvar att motverka ett parallellsamhälle Inom vår krets möter vi volontärer många av de tiotusentals ungdomar som kom från Afghanistan 2015. ... Vänersborgs rödakorskrets 2021-03-03 15:56
38 Motion angående behovet av kraftsamling vad gäller information och opinionsbildning Allt sedan Svenska Röda korset och dess verksamhet grundades har en humanitär värdegrund varit grun... Vänersborgs rödakorskrets 2021-03-03 15:56
37 Juridisk person Bakgrund En av Röda Korsets grundprinciper är ENHET – en enda röst som ska genomsyra och nå ut i he... Linköping Södra rödakorskrets 2021-03-02 08:40
36 Begreppet ”krets” Bakgrund Kretsen utgör i dag en juridisk person och ska använda ordet ”krets” i namnet. Det upplevs... Linköping Södra rödakorskrets 2021-03-02 08:39
35 Svenska Röda Korsets krisberedskap ”Ingen ska lämnas ensam i en kris” eller ”Ingen ska lämnas ensam i en katastrof” lyder vår devis. F... Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets 2021-03-01 14:59
34 Den ofrivilliga ensamheten ökar Uppemot en miljon svenskar betraktas som socialt ensamma. Enligt forskning från SOM-institutet vid G... Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets 2021-03-01 16:32
33 Rättssäkra frivilligheten Vid riksstämman 2019 stärktes frivillighetens roll inom Svenska Röda Korset genom ett införande i vå... Inger Malmström, medlem i Södermalms rödakorskrets, Hugo Rickberg, medlem i Folkrättskretsen, Leslie Öqvist, medlem i Vaxholms rödakorskrets 2021-03-01 15:43
32 Utökat tjänstepersonstöd inom krisberedskap Svenska Röda Korset antog vid föregående riksstämma den strategiska inriktningen. I denna lades ett ... Therese Löf, Mattias Erhardsson, Andreas Lindgren och Jennie Gunnarsson, medlemmar i Göteborgs rödakorskrets 2021-03-01 15:11
31 Riksstämmoombud ska kunna väljas av ett enigt samverkansråd. Bakgrund: Tidigare så har riksstämmoombud kunnat väljas av samverkansrådet. För nuvarande riksstäm... Mattias Erhardsson, Andreas Lindgren, Therese Löf, medlemmar i Göteborgs rödakorskrets 2021-03-01 15:03
30 Uppföljning av internt hållbarhetsarbete Svenska Röda Korset har en Hållbarhetspolicy och en handlingsplan 2019-2023 med effektmål och delmål... Maja Vahlberg, medlem i Falu rödakorskrets; Agneta Hallberg, medlem i Falu rödakorskrets; Marcus Karlén, medlem i RKUF Stockholm Sydväst; Denny Salomonsson, medlem i Göteborgs rödakorskrets; John Lind, hållbarhetsambassadör region Mitt 2021-03-01 15:07
29 Revidera och synliggör uppföljning av handlingsplanen för hållbar utveckling 2019-2023 År 2019 fastställdes Svenska Röda Korsets handlingsplan för hållbar utveckling, som ersatte den från... Maja Vahlberg, medlem i Falu rödakorskrets 2021-03-01 15:44
28 Hållbarhet bör utgöra ryggrad i SRK:s varumärke Sverige är ett av de länder i världen inom vilket den globala uppvärmningen sker som snabbast. Medan... Maja Vahlberg, medlem i Falu rödakorskrets 2021-03-01 15:45
27 SRK ska vara en drivkraft för det internationella hållbarhetsarbetet Röda Korsets uppdrag är att förhindra och lindra mänskligt lidande. Mänskligheten befinner sig i en ... Denny Salomonsson, medlem i Göteborgs rödakorskrets och hållbarhetsambassadör region Väst, Marcus Karlén, medlem i RKUF Stockholm Sydvästra, Agneta Hallberg, medlem i Falu rödakorskrets, Karin Melinder, medlem i Bergs rödakorskrets och hållbarhetsambassadör region Södra Norrland, Elisabeth Dahlin, medlem i Göteborgs rödakorskrets, Ewa Jonsson, medlem i Östersunds rödakorskrets och ordförande för arbetsgruppen för ökad hållbarhet 2013-2015, Lina Wahlgren, hållbarhetsambassadör region Väst, John Lind, medlem i Uppsala rödakorskrets och hållbarhetsambassadör region Mitt, Maja Vahlberg, medlem i Falu rödakorskrets och hållbarhetsambassadör region Mitt 2021-03-01 15:51
26 Förstärk hållbarhetsarbetet i Svenska Röda Korset! Indragningen av den centrala samordningstjänsten för hållbarhetsarbetet i SRK är ett steg i fel rikt... Denny Salomonsson, medlem i Göteborgs rödakorskrets och hållbarhetsambassadör region Väst, Marcus Karlén, medlem i RKUF Stockholm Sydvästra, Agneta Hallberg, medlem i Falu rödakorskrets, Karin Melinder, medlem i Bergs rödakorskrets och hållbarhetsambassadör region Södra Norrland, Elisabeth Dahlin, medlem i Göteborgs rödakorskrets, Ewa Jonsson, medlem i Östersunds rödakorskrets och ordförande arbetsgruppen för ökad hållbarhet 2013-2015, Lina Wahlgren, hållbarhetsambassadör region Väst, John Lind, medlem i Uppsala rödakorskrets och hållbarhetsambassadör Region Mitt, Maja Vahlberg, Falukretsen, Hållbarhetsambassadör region Mitt 2021-03-01 15:29
25 Ökat samarbete inom hållbarhetsarbetet ger större synlighet Inom migrationsområdet samarbetar Svenska Röda Korset med andra organisationer, Rädda barnen, Sven... Karin Melinder, medlem i Bergs rödakorskrets, hållbarhetsambassadör i region Södra Norrland och ledamot i regionråd i Södra Norrland, Ewa Jonsson, medlem i Östersunds rödakorskrets och ordförande för arbetsgruppen för ökad hållbarhet 2013-2015, Catharina Ljungberg, medlem i Timrå rödakorskrets, hållbarhetsambassadör i region Södra Norrland och ledamot i regionråd Södra Norrland, Robin Nuruzzaman, medlem i RKUF Stockholm och hållbarhetsambassadör, Denny Salomonsson, medlem i Göteborgs rödakorskrets och hållbarhetsambassadör i region Väst 2021-03-01 15:41
24 Lär känna våra medlemmar genom att uppdatera till rätt förnamn. Första steget till att lära känna våra medlemmar är att använda rätt tilltalsnamn. Att uppdatera för... Claes Bergqvist, medlem i Svenljungabygdens rödakorskrets 2021-03-01 15:46
23 Framtida miljö- och klimatpåverkan på våra verksamheter Den samlade forskningen börjar kunna presentera en relativt samstämmig bild av hur miljö- och klimat... Sofie Andersson, medlem i Malmö rödakorskrets; Linus Hagander, medlem i Gottsunda-Sunnersta rödakorskrets; Irma Nilsson, medlem i Malmö rödakorskrets (alla tre är även riksstämmoombud för Röda Korsets Ungdomsförbund) 2021-03-01 15:46
22 Första hjälpen utbildning Grunden i Röda Korsets krisberedskap är all den kompetens och kapacitet vi har i våra vardagsverksam... Birgitta Holmström, medlem i Kristianstadsbygdens rödakorskrets 2021-03-09 08:05
21 Det är angeläget att förbereda alla verksamheter inom Röda Korset för moderna betalningsalternativ. Ge Rödakorsgrupperna möjlighet att ta emot digitala betalningar. Rödakorsgrupper kan inte ha ett bankkonto. Sverige går mot ett kontantfritt samhälle. Detta är bekl... Askims rödakorskrets 2021-03-01 15:51
20 Öka flexibiliteten i strategin för sammanslagning av Rödakorskretsar. För- och nackdelar med sammanslagningarna. Bakgrunden till den av Riksstämman fastslagna Strategisk... Askims rödakorskrets 2021-03-01 15:21
19 Alla anställda i Svenska Röda Korset ska vara medlemmar i organisationen För flera år sedan fick jag vetskap om att det fanns anställda i Röda Korset som inte var medlemmar.... Marianne Ericsson, medlem i Gottsunda-Sunnersta rödakorskrets 2021-03-01 15:21
18 Medlemmarna i fokus Bakgrund Som frivillig i krets finns alltid tanken på att i samtal och dialog med personer föra på... Agneta Hallberg, medlem i Falukretsen och stöds av kretsstämman för Falu rödakorskrets 2021-03-01 15:15
17 Arbetsformer för frivilliga Lerumskretsen upplever starkt att vårt dagliga frivilligarbete påverkas negativt av ständiga krav fr... Jutta Sundborg, medlem i Lerums rödakorskrets 2021-03-01 16:22
16 Kretsrapportering Bakgrund Svenska Röda Korset har ett stort förtroende hos både allmänhet och myndigheter. Det kräv... Knivsta rödakorskrets. Motionen stöds av Uppsala rödakorskrets, medlemmarna tillika ledamöterna i regionråd Södra Norrland, Gefle rödakorskrets, Ann-Christin Höglund, medlem i Skönsbergs rödakorskrets; Monica Eckerth, medlem i Skönsbergs rödakorskrets; Inger Nilsson, medlem i Skönsbergs rödakorskrets; Sonja Sjölander, medlem i Tuna-Attmar-Stöde-Fränsta rödakorskrets; Berit Sjödin, medlem i Sundsvalls rödakorskrets; Mona Palander, medlem i Sundsvalls rödakorskrets; Birgith Wiklund Molberg, medlem i Njurunda rödakorskrets; samt Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets. 2021-03-03 16:00
15 Digitalt stöd – strategi och genomförande Bakgrund Under många år har det varit ett uttalat mål att det digitala stödet ska förbättras och f... Knivsta rödakorskrets. Motionen stöds av Uppsala rödakorskrets, medlemmarna tillika ledamöterna i regionråd Södra Norrland, Gefle rödakorskrets, Ann-Christin Höglund, medlem i Skönsbergs rödakorskrets; Monica Eckerth, medlem i Skönsbergs rödakorskrets; Inger Nilsson, medlem i Skönsbergs rödakorskrets; Sonja Sjölander, medlem i Tuna-Attmar-Stöde-Fränsta rödakorskrets; Berit Sjödin, medlem i Sundsvalls rödakorskrets; Mona Palander, medlem i Sundsvalls rödakorskrets; Birgith Wiklund Molberg, medlem i Njurunda rödakorskrets; samt Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets 2021-03-03 16:00
14 Svenska Röda Korsets regionala förtroendeorganisation Med den här motionen vill vi inleda en nödvändig diskussion kring Svenska Röda Korsets framtida fört... Urban Lindblom, medlem i Falu rödakorskrets; Yvonne Arlestrand-Lundgren, medlem i Västerås rödakorskrets; Linus Hagander, medlem i Gottsunda-Sunnersta rödakorskrets (vilka tillsammans utgör regionråd Mitts arbetsutskott) 2021-03-01 15:14
13 Utbildning för frivilligledare Frivilligt engagemang utgör en av grundpelarna i Röda Korsets arbete. I Sverige är vi många tusen fr... Christel Petersen, medlem i Helsingborgs rödakorskrets 2021-03-01 15:13
12 Motion angående valordning för valberedningen till regionråden. I gällande valordning står att riksstämmoombuden ska vara valda den 5 mars och att dessa sedan ska v... Bo Elmgren, medlem i Boden rödakorskrets, Elisabeth Wärnick, medlem i Storumans rödakorskrets, Bengt Gunnarson, medlem i Skellefteå rödakorskrets, Ulla Rosenberg Helmersson, medlem i Bjurholm-Nordmalings rödakorskrets, Erik Bågfors, medlem i Skellefteå rödakorskrets och Elisabet Perttu, medlem i Pajala rödakorskrets (tillika ledamöter i regionråd Norra Norrland) 2021-03-01 16:04
11 Obligatoriska kurser på flera spårk Frivilligt engagemang utgör en av grundpelarna i Röda Korsets arbete. De senaste åren har kretsarna ... Christel Petersen, medlem i Helsingborgs rödakorskrets 2021-03-01 15:17
10 Ekonomiskt bidrag för transporter av klädåtervinning Då kretsar kan ha problem att transportera överskott av kläder till de återvinningscentraler som Röd... Staffan Andrén, Katarina Sandmark, medlemmar i Mariefreds rödakorskrets 2021-03-01 14:57
9 Tillgängliggörande av Röda Korsets grundläggande styrdokument för volontärer Bakgrund Under flera år har nyanlända svenskar engagerat sig som frivilliga i Röda Korset - inte mi... Styrelsen för Varbergs rödakorskrets 2021-03-01 15:17
8 Ungdomsmedlemsskap Vi i Agunnaryds Röda Korskrets har flera år försökt värva ungdomar i Agunnaryd som medlemmar. När vi... Eva Nilsson (ordförande), Marianne Jönsson (kassör), Annika Aronsson (sekreterare), Eva-Britt Uvebrant, Inga Gustavsson, Rose-Marie Petersson, Solveig Aho, Katarina Aronsson, Kate Kristiansson, Ylva Österberg och Kristina Henriksson, styrelseledamöter i Agunnaryds rödakorskrets 2021-03-01 15:18
7 Förslag till stadgeändring betr kallelse till årsstämma Förslag till stadgeändring betr kallelse till årsstämma för att reducera orimliga administrativa kos... Styrelsen för Norrmalm Östermalms rödakorskrets och styrelsen för Sollentuna rödakorskrets 2021-03-01 12:56
6 Första hjälpen utbildning I samband med neddragningen för ett antal år sedan avvecklades utbildningen i första hjälpen när man... Anders Syd, medlem i Aneby rödakorskrets 2021-03-01 13:00
5 Uppdragsklädsel för Första Hjälpen Grupperna Motion Årsstämman RÖDA KORSET 2021 Motion angående klädsel till Första Hjälpen Grupperna i Sverig... Sölvesborgs Första Hjälpengrupp via Christer Jönsson, Anna Hedlund, Gunilla Persson 2021-03-01 14:56
4 Regionrådens roll i krisberedskapsarbetet Bakgrund Den internationella rödakorsrörelsen är en humanitär rörelse med en långt över hundra år l... Urban Lindblom, medlem i Falu rödakorskrets; Linus Hagander, medlem i Gottsunda-Sunnersta rödakorskrets; Yvonne Arlestrand-Lundgren, medlem i Västerås rödakorskrets; Birgitta Lindqvist, medlem i Ludvika rödakorskrets; Ann-Britt Nilsson, medlem i Bomhus rödakorskrets; Joakim Pettersson, medlem i Sandvikens rödakorskrets; Kerstin Morin, medlem i Söderhamns rödakorskrets; Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets; Staffan Delin, medlem i Fjärdhundra rödakorskrets; Cecilia Anshelm, medlem i Uppsala rödakorskrets; Annelie Jacobsson, medlem i Köpings rödakorskrets; Micael Östlund, medlem i Västerås rödakorskrets (ovanstående utgör regionråd Mitt) samt Agneta Hallberg, medlem i Falu rödakorskrets och Maja Vahlberg, medlem i Falu rödakorskrets (hållbarhetsambassadörer i region Mitt). 2021-03-01 15:11
3 Arvode till kretsstyrelsen Kretsarna har i dag svårt att få engagerade personer till styrelsen. En av anledningarna är att arbe... Stina Dalgart och Gittan Holmström, medlemmar i Lomma rödakorskrets 2021-03-01 12:53
2 Avseende Förslag till stadgeändring beträffande mandatperiod för regionråd Bakgrund / Problembeskrivning År 2019 skedde valet av regionrådsledamöter enligt de gamla stadgar... Staffan Delin, medlem i Fjärdhundra rödakorskrets och Birgitta Lindqvist, medlem i Ludvika rödakorskrets. Regionråd Mitt har ställt sig bakom motionen. 2021-02-26 10:51
1 Obligatorisk Röda korskunskap Röda korskunskap ger en gemensam grund för alla frivilliga oavsett verksamhet. I utbildningen lyfts ... Åsa Älander, medlem i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets. Styrelsen i Ljusdal-Järvsö rödakorskrets samt regionråd Mitt har ställt sig bakom motionen 2021-03-01 16:29